Persbericht – De Universiteit Utrecht (UU) wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Verduurzaming kan voor een deel met zonne-energie. De meeste gebouwen zijn daarom voorzien van zonnepanelen. Om grote stappen te kunnen maken zijn ook grotere veldopstellingen van zonnepanelen nodig. Deze passen fysiek niet in het Utrecht Science Park (USP). Daarom heeft UU op 10 juli j.l. van zonnepark-ontwikkelaar IX Zon de rechten om 50% van een groot zonneveld in Bunnik te bouwen en 30 jaar te exploiteren overgenomen. Het zonnepark zal samen met de lokale Energie Coöperatie Bunnik (ECB) worden gerealiseerd.

Oplossing buiten de campus

De energievoorziening van de UU beslaat 65% van de totale CO2-voetafdruk van de universiteit. Verduurzaming kan voor een deel met zonne-energie: zo zijn er al veel zonnepanelen op daken en carports aangebracht. De universiteit gaat serieus om met het reduceren van onze CO2-uitstoot, aldus Margot van der Starre, vicevoorzitter van het College van Bestuur. “Daar doen we alles aan en daar hoort ook het zoeken naar oplossingen buiten de campus bij. Het zonneveld in Bunnik is zo’n oplossing. Een kans die we daarom met beide handen aangrijpen”.

Directe aansluiting op eigen netwerk

Zonnepark-ontwikkelaar IX Zon en ECB hebben vier jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een ready to build zonnepark op ruim twee kilometer afstand van het USP. Dit zonnepark kan via een directe verbinding worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk van het USP. Daarmee wordt een financieel interessante zonne-energieproductie-installatie toegevoegd aan de duurzame energieproductie van de UU, vergelijkbaar met een zonnepark ontwikkeld op eigen terrein. Hiermee zou het aandeel eigen zonne-energie in één stap stijgen van ca. 3% naar ca. 20% van de huidige elektriciteitsvraag van de UU. Er is berekend dat het UU-deel van de zonneweide circa 8 miljoen kilowattuur per jaar opwekt. “Dit betekent dat we ook aanzienlijk minder afhankelijk worden van onze warmtekrachtcentrale voor het opwekken van stroom. En dus minder gas nodig hebben”, laat Van der Starre weten.

Exploitatie

Bij de exploitatie wordt samengewerkt met de ECB die actief is in Bunnik, Odijk en Werkhoven. ECB heeft samen met IX Zon gezorgd voor de nodige vergunningen en de gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met de grondeigenaar en omwonenden. Nu de overeenkomst definitief is, zal de Universiteit Utrecht en ECB zonnepanelen plaatsen op het terrein. Hoeveel dat er worden, is afhankelijk van het formaat zonnepaneel dat gekozen wordt.

Samenwerking UU en ECB

Betrokken inwoners van de gemeente Bunnik werken binnen de ECB samen aan bewust omgaan met energie, van het opwekken van lokale duurzame energie tot het besparen van energie, thuis of elders. Zo willen zij bijdragen aan de lokale energietransitie. “De Energie Coöperatie Bunnik kan terugkijken op een intensieve samenwerking met ontwikkelaar IX Zon” zegt penningmeester van ECB Wim Verheugt. “Wij kijken nu uit naar de samenwerking met de Universiteit Utrecht om samen het Zonnepark te realiseren. Als alles volgens planning verloopt zal dit zonnepark begin 2025 voldoende energie opwekken voor 4200 huishoudens”.

Over Zonnepark A12-Bunnik

Straks zou het gehele zonnepark – waarvan de UU dus de helft gaat exploiteren – ruim 16 GWh aan duurzame energie kunnen opwekken. Dat is voldoende om ruim 4200 huishoudens van stroom te voorzien. Het eerste plan voor dit project werd eind 2020 met de gemeente besproken. Na een uitgebreid participatieproces waarbij de inpassing van het toekomstige zonnepark werd besproken met omwonenden, is in september 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Deze is uiteindelijk toegekend in september 2022. Vanwege de netcongestie in de regio Utrecht was het echter nog onduidelijk wanneer er op het elektriciteitsnet capaciteit beschikbaar zou zijn om het zonnepark aan te sluiten. Eind november 2022 kwam van Stedin het goede nieuws dat die capaciteit nu op korte termijn beschikbaar zou komen.

Landschappelijke inpassing (versie 1.4, zie zonneparka12bunnik.nl) 

Je leest meer over dit onderwerp in dit nieuwsbericht van de Universiteit Utrecht. Meer informatie over dit zonnepark is te vinden op de projectpagina.

Een gedachte over “Plannen voor groot zonneveld in Bunnik

  1. Super! Dit is pas local for local. Oplossing voor congestie op het net en de energietransitie.

Reacties zijn gesloten.