Op 22 juni houdt de ECB weer een ALV (online)

De agenda is als volgt:

  1. Opening en vaststelling van de agenda
  2. Verslag van ALV 12-11-2020
  3. Bestuurswisselingen
  4. Mededelingen van het bestuur
  5. Zonnepark A12: Samenwerkingsovereenkomst met IX Zon, voor zonnepark A12
  6. Jaarverslag 2020
  7. Financieel jaarverslag 2020 en verslag kascommissie (stemming)
  8. Begroting 2021 -update
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Aanmelding via deze link (alleen voor leden)